Τα θρησκευτικά.

Εν είμαστε ούλλοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κάποιοι που μας εννεν καν Χριστιανοί τζιαι κάποιοι εν απλά άθεοι.

Συνταγματικά έχουμε το δικαίωμα να πιστεύκουμε σε ότι θέλουμε ή να μεν πιστεύκουμε καθόλου. Έχουμε επίσης, καλώς ή κακώς, το δικαίωμα να μεγαλώνουμε τα παιθκία μας με βάση τις προσωπικές μας αντιλήψεις τζιαι να τους μεταδίδουμε την κοσμοθεωρία μας, βασισμένοι στις εμπειρίες τζιαι τα βιώματα μας. Κάποιοι πρέπει να χωνέψουν επιτέλους ότι, δεν είμαστε Ελληνορθόδοξο Χριστιανικό έθνος τζιαι ότι δεν έχουν το δικαίωμα να μας επιβάλλουν την θρησκεία τους τζιαι τες πεποιθήσεις τους, είτε που μέσα που την κοινωνικο-πολιτική ζωή του τόπου είτε που μέσα που τα σχολεία.

Με βάση ποιού νόμου, τα σχολεία έχουν μες τες τάξεις εικόνες τζιαι σταυρούς τζιαι σύμβολα του Χριστιανισμού;

Στα σχολεία πλέον φοιτούν μαθητές που διάφορες τζιαι διαφορετικές θρησκείες. Με τούτη τη λογική, γιατί να μεν υπάρχουν σύμβολα που ούλλες τες θρησκείες, για να ικανοποιούνται ούλλες οι θεωρείες.

Με βάση ποιού νόμου επίσης, στα σχολεία έρκουνται παπάες για να εξομολογήσουν τα μωρά;

Σίουρα θα πείτε, εν τζιαι αναγκάζει κανένας τα μωρά να εξομολογούνται.

Άμα πίαννεις ένα κοπελλούι 12-13 χρονών, γεμώννεις το τύψεις για ούλλα όσα κάμνει τζιαι μετά λαλείς του ότι η λύση είναι να εξομολογηθεί, τότε ποίες επιλογές του διάς; Επίσης, το να αρνηθεί κάποιος να εξομολογηθεί, συνεπάγεται στο ότι θα στιγματιστεί τζιαι θα δακτυλοδείχνεται που ούλλο το σχολείο τζιαι τους καθηγητές.

Γιατί πρέπει τα κοπελλούθκια να πηαίνουν εκκλησία με το σχολείο τους τζιαι γιατί πρέπει κάθε πρωί να κάμνουν προσευχή πριν να ξεκινήσουν το μάθημα;

Σε γενικές γραμμές, γιατί νεκατόννεται η θρησκεία με την μάθηση!

Όποιος θέλει να εξομολογήσει ή να πάρει το κοπελλούι του εκκλησία, μπορεί να το κάμει τζιαι μόνος του, σωστά;

Τούτα ούλλα εν πρακτικές τες οποίες επέβαλε η εκκλησία στον κόσμο για να μπορεί να τον ελέγχει σε ούλλη του τη ζωή. Τούτες οι μεθόδοι συμβάλλουν στο να μεν αμφισβητούμε την εκκλησία σε οτιδήποτε κάμει τζιαι πεί. Γιαυτό τζιαι οι παραπάνω δεν ασχολούνται με το ότι η εκκλησία της Κύπρου εν ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας τζιαι ότι αντι να χτίζει νοσοκομεία τζιαι κλινικές αποκατάστασης, κτίζει μόλλ τζιαι ξενοδοχεία.

Για μένα η εκκλησία, όπου ενεκατώθηκε έκαμε ζημιά τζιαι δεν πρέπει να έσιει έλεγχο ούτε τζιαι ρόλο σε οτιδήποτε άλλο, εκτός που τα παναύρκα τζιαι τα εξαπτέρυγα της.

Τζιαι όι, εν συγχήζω την εκκλησία με την θρησκεία. Η εκκλησία θέλει να φαίνεται ότι εν ο εκπρόσωπος του θεού στην γή τζιαι ότι, ότι κάμνει εν θέλημα του κυρίου τζιαι αν την αμφισβητήσουμε εννα πάμε ούλλοι στην κόλαση. Τούτο κάμνει το μέσα που τες θρησκευτικές διδαχές.

Ναι λοιπόν, κάποιοι που εμάς εν γουστάρουμε να σωθούμε τζιαι σε κάποιους που εμάς δεν αρέσκουν οι σωτήρες. Πλέον εν τζιαι νόμος της Ευρωπαικής Ένωσης τζιαι επειδή επελλάνετε μας ότι πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι, σεβαστείτε το δικαίωμα μας να αναγίωννουμε τα κοπελλούθκια μας όπως θέλουμε.

Ακόμα τζιαι το δικαίωμα της σωτηρίας της ψυχής, εν προσωπικό τζιαι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός μας ξεχωριστά.

Ο Χριστός είπεν το καθαρά. Όποιος θέλει, πίσω μου ας έλθει. Όποιος έν θέλει γούστο του τζιαι καππέλο του τζιαι αναλαμβάνει τες ευθήνες του.

Tags: , ,