Τι τρίγωνο παραδίδουμε;

Το Louiziana έγινε τριόροφο.

Το L.A. έγινε καφέ.

Ο Πασχάλης έκλεισε τζιαι άφικε μας χάσκοντα.

Το Esquin εγίνηκε Costa Cafe.

Η Amandas εγίνηκε Goodys.

Και ρωτώ, που πάμε Κύριοι;

Τι μέλλον παραδίδουμε στα βλαστάρια μας;

Χωρίς τα chicken με σώς του Πασχάλη τζιαι χωρίς την μάγισσα που άλλασει διπλοσέλινα στο L.A. ;

Τι τρίγωνο των δισκοθηκών παραδίδουμε;